Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused ja andmete töötlemine

Kohaldatav alates 1. november 2022

Veebilehe www.vecting.ee ja teenuste privaatsustingimused ja andmete töötlemise põhimõtted.

Veebilehte www.vecting.ee haldab ja seal pakutavaid teenuseid pakub Vectrop OÜ (edaspidi Vecting või meie).

Järgnevad tingimused kehtivad kõigile, kes külastavad veebilehte www.vecting.ee, ostavad teenuseid või kasutavad muid viise Vectingule andmete edastamiseks ja suhtlemiseks.

Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation) ja selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Vecting isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.  Lugege järgnev hoolikalt läbi , et mõista meie lähenemist seoses teie isikuandmetega.

MEIE VEEBILEHTE KASUTADES JA TEENUSEID OSTES NÕUSTUTE, ET KOGUME JA KASUTAME TEIE ANDMEID VASTAVALT KÄESOLEVATELE TINGIMUSTELE.

 1. MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja või Teie) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Vectingule omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine, meili teel ühenduse võtmine, uudiskirjaga liitumine.

Teenused on kõik Vecting poolt pakutavad teenused.

 • MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste kasutamisel ja veebilehe külastamisel, kui ka kogu teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui sirvite veebilehte www.vecting.ee 
 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu
 • Kui te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol
 • Kui tellite meilt teenuse

Kogutavad andmetüübid

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Postiaadress
 • Telefoninumber
 • Teie ja meie vaheline vestlusajalugu
 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

Isikuandmete kasutamine

Vecting kasutab isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;
 • kasutajaga suhtlemiseks online vestluse kaudu;
 • veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 • KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE? 

Teie kontaktinformatsiooni ning äritegevusega seotud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse turunduslikel eesmärkidel seni, kuni Vecting teile teenuseid osutab. Vecting võtab kasutusele kõik jõukohased meetmed, et tagada aegunud isikuandmete uuendamine ja selliste isikuandmete kustutamine, mis ei ole enam vajalikud.

Isikuandmeid, mida kasutatakse teile uudiskirjade saatmiseks ja turunduslike eesmärkidel, hoiustatakse ja töödeldakse sellel eesmärgil seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või uudiskirjade saamisest loobute.

Automaatselt kogutud andmeid hoiustatakse lühiajaliselt.

 • MILLAL ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

Kolmas isik on Vectingu lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Vecting kasutajale teenuseid. Me võime jagada Teie isikuandmeid teatud kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, nt IT-tarnijad, logistikateenuste pakkujad, teised teenusepakkujad või koostööpartnerid.

Me kasutame igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • WordPress – veebilehe haldust
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist, sh vestlusakent veebilehel
 • Banqup– edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed

Me võime jagada isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema, näiteks kui isikuandmeid nõuab meilt mõni asutus, kes on pädev selliseid andmeid küsima, näiteks kohus või õiguskaitseasutus või pädevad valitsusasutused ja järelevalveasutused vastavalt seadusele. 

 • KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME?

Vecting rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 • TEIE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • õigus taotleda teie kohta käivatele andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
 • õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale ilma igasuguse takistuseta (andmete ülekantavus);
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek.

Kui soovite mõnda nendest õigustest teostada või kui teil on seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, palume teil meiega ühendust võtta e-posti aadressil alvar@vecting.ee.

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit.

 • PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Vecting jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 • ANDMETÖÖTEJA KONTAKTID

Vectrop OÜ

Registrikood: 14927835

Postiaadress: Tuglase 19 (ruum 305), Tartu, 51014 

E-post: alvar@vecting.ee